سه شنبه 18 بهمن 1401

✅تداوم عملیات اجرایی پروژه پیاده رو سازی  و جدول گذاری پارک ساحلی در راستای تسهیل در تردد شهروندان در دست اقدام است.

✨روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان .